Σωλήνας αναρρόφησης

Για τον καθαρισμό γωνιών.

Αριθμός παραγγελίας: 2.641-689.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.641-689.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 6,2
Συμβατές μηχανές