Σωλήνας αναρρόφησης

Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.

Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 16
Εσωτερική διάμετρος 40
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5,2