Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm

Συμβατές μηχανές