Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (L × W × H) (m) 4
Συμβατές μηχανές