Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3

Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Δοσολογικό εύρος (%) 0,2 - 13,5
Όγκος δοσομέτρησης (l/min) 15
Πίεση (bar) 2 - 6
Δυνατότητα επέκτασης 1
Αριθμός εξαγωγών 1
Σημεία ελέγχου ροής 1
Βάρος (kg) 3,9
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 3,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 390 x 390 x 150
Συμβατές μηχανές