Στερέωση στατικού σφιγκτήρα 200

Στερέωση στατικού σφιγκτήρα 200

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,5
Συμβατές μηχανές