Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες

Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,2