Στοιχείο επιθεώρησης 150

Στοιχείο επιθεώρησης 150

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,8
Συμβατές μηχανές