Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη

Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.

Χάρη σε αυτόν τον ηλεκτροαγώγιμο αντάπτορα, οι παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες NT με σύνδεση τύπου μπαγιονέτ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με το νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher στο μέλλον. Για τους εύκαμπτους σωλήνες, αυτό ισχύει για ονομαστικά πλάτη DN 35, 40 και 50 του παλαιού συστήματος και για μηχανήματα ισχύει για ονομαστικά πλάτη DN 35 και 40 στο νέο σύστημα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,1