Ταφ 87°

Ίσιος σωλήνας 950 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,4
Συμβατές μηχανές