Ταινία από καουτσούκ 150 χιλ.

Πηχάκι από καουτσούκ για το ακροφύσιο δαπέδου 2.889-008.0.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,1
Συμβατές μηχανές