Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 356 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας μεσαίο-σκληρό
Εξαρτήματα