Τσόχα, πολύ μαλακό, ασπρο, 170 mm

Πολύ μαλακές, λευκές, 170 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας πολύ μαλακό
Εξαρτήματα