Τσόχα, σκληρό, καφέ, 650 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας σκληρό
Εξαρτήματα