Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
FoamStop εσπεριδοειδών 125ml, 125 ml 62958740 https://www.kaercher.com/gr/home-garden/chimika-proionta-katharismoy-tis-kaercher/reinigungs-pflegemittel/skoypa-anarrofisis-me-filtro-neroy-atmokatharistes/foamstop-antiafristiko/foamstop-esperidoeidon-125ml-62958740.html Αυτό το υγρό αντιαφριστικό με άρωμα εσπεριδοειδών χωρίς αλλεργιογόνα διαλύει γρήγορα τον ενοχλητικό αφρό.
Kärcher 11.99 EUR

FoamStop εσπεριδοειδών 125ml, 125 ml

Αυτό το υγρό αντιαφριστικό με άρωμα εσπεριδοειδών χωρίς αλλεργιογόνα διαλύει γρήγορα τον ενοχλητικό αφρό.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-874.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

(ml) 125
Προϊόν
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
  • Αντιαλλεργικό άρωμα
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Συμβατές μηχανές
Πεδία εφαρμογής
  • Αποξηραντικό για φίλτρα νερού και ηλεκτρικές σκούπες