Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading

Flexible floor cleaner for living areas

With the FC 5 Floor Cleaner, dry and damp dirt can be cleaned in just one step. No need to vacuum beforehand – wiping has never been easier, faster or more thorough.

FC 550% faster than conventional methods*

The hard floor cleaner saves you valuable time across the entire floor cleaning process: since there is no need for vacuuming beforehand, cleaning times are halved.

* caused by the combination of vacuuming in advance and wiping in one single step when cleaning the floor with the FC 5.

50% time savings

20% better cleaning performance**

Thanks to the automatically driven rollers, the hard floor cleaner moves over the floor almost by itself and, with 500 revolutions per minute, completes many wiping movements in just one pass. This allows you to achieve a more hygienic and more effective result in comparison to a conventional wiping mop.

** of the FC 5 compared to a conventional wiping mop with wiping cloth cover in the “Wiping” test
category. Refers to average test results for cleaning efficiency, dirt absorption and edge cleaning.

cleaning performance 20%

Suitable for all hard floors

Whether wood, stone or synthetic: combined with Kärcher cleaning and care products, the FC 5 cleans well on all hard floors – thanks to high-quality microfibre rollers and low residual moisture, even on sensitive parquet.

You can find a large selection of special detergents for optimal protection here.

 

Verschiedene Hartböden

Schnelle Trocknung

Dry in 2 minutes

Thanks to the suctioning away of the dirty water, the hard floor cleaner leaves behind very little residual moisture, meaning that the wiped floor can be used again after less than 2 minutes.


fc

Effortless floor cleaning

With this new revolutionary hard floor cleaning concept, wiping has never been so easy and effortless – with no scrubbing!


Tank

85% water saving in comparison to conventional methods

The FC 5 saves valuable water. For an apartment with an area of around 60 m², the floor cleaner needs just 600 ml of water, in comparison to conventional cleaning which requires at least 5 to 10 litres.


1 Προϊόντα.

Many different home cleaning tasks

The FC 5 shines in any situation on all hard floors. Where previously you had to wipe and vacuum, now the floor cleaner can do it in just one step.


Walze Reinigung bis an den Rand

The innovative drive concept in the centre of the cleaning head allows cleaning right up to the edges – for excellent cleaning in corners and edges.


Reinigung unter niedrigen Möbeln

With the flexible hinge, even low furniture and tight and awkward areas are easy to clean.


Reinigung von Treppen

Thanks to the long cable and high flexibility, even stairs can be cleaned effortlessly.


How to use

The new floor cleaner is easy to handle and quickly ready for use. In just a few simple steps, you are ready to go.


Accessories and Detergents

With the range of accessories for Kärcher hard floor cleaner, you can tailor cleaning and care perfectly to the requirements of your floors. The standard detergent, for example, is suitable for any hard floor, while special detergents for wood and stone provide these floors with additional care and protection.


TV advert

Quickly Kärcher instead of spending hours cleaning. Take a look at our new TV advert.

video 620 x 310 Px