Πανί πολλαπλών χρήσεων, κίτρινο

Γενικής χρήσης πανί καθαρισμού για καθημερινή εργασία.