Πανί πολλαπλών χρήσεων, πράσινο

Γενικής χρήσης πανί καθαρισμού για καθημερινή εργασία.