ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στη βιομηχανία ηλεκτρικών και οπτικών ειδών κατά τη διάρκεια της παραγωγής δημιουργείται εξαιρετικά λεπτόκοκκη σκόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει φθορές στα εξαρτήματα και πρέπει να αναρροφάται αμέσως κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Τα συστήματα αναρρόφησης που παρέχουμε σας επιτρέπουν όχι μόνο να ολοκληρώνετε αυτές τις εργασίες, αλλά και να προστατεύετε τα προηγμένα συστήματα παραγωγής σας.

Optics

Χρήση:

  • Φρεζάρισμα ηλεκτρικών εξαρτημάτων
  • Γυάλισμα οπτικών στοιχείων

 
Πρόκληση:

  • Εξαιρετικά διαβρωτική σκόνη
  • Σκόνη που μπορεί να καταστρέψει εξαρτήματα

 
Αποτέλεσμα:

  • Διασφάλιση ποιότητας και επιχειρησιακών διαδικασιών

Κατάλληλα μηχανήματα: