ΑΣΦΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ

Κατά την επεξεργασία της πέτρας και του γυαλιού παράγονται εξαιρετικά λεπτόκοκκα, αιχμηρά και διαβρωτικά υλικά αναρρόφησης. Μια πρόκληση για τα συστήματα αναρρόφησης που μπορείτε να ξεπεράσετε με βιώσιμο τρόπο χρησιμοποιώντας τις λύσεις αναρρόφησης που προσφέρουμε.
 

Glass_stone

Χρήση:

  • Καθαρισμός μηχανημάτων μερικές φορές με μεγάλες ποσότητες υγρού
  • Αναρρόφηση σκόνης τσιμέντου σε κυλιόμενους ιμάντες, χοάνες πλήρωσης, γραμμές πλήρωσης, κλπ.

 

Πρόκληση:

  • Μεγάλες ποσότητες σκόνης
  • Αιχμηρά μέσα αναρρόφησης
  • Μεγάλες ποσότητες νερού ψύξης

 

Αποτέλεσμα:

  • Διασφάλιση ποιότητας και επιχειρησιακών διαδικασιών

Κατάλληλα μηχανήματα: