Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Citral Αρωματικό Καθαριστικό 33340320 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/choroi-ygieinis/citral-aromatiko-katharistiko-33340320.html Με το Citral, το ευχάριστα αρωματικό καθημερινό καθαριστικό, μπορείτε να αφαιρέσετε λεκέδες από όλες τις επιφάνειες και τα έπιπλα που πλένονται, απαλά και σχολαστικά.

Citral Αρωματικό Καθαριστικό

Με το Citral, το ευχάριστα αρωματικό καθημερινό καθαριστικό, μπορείτε να αφαιρέσετε λεκέδες από όλες τις επιφάνειες και τα έπιπλα που πλένονται, απαλά και σχολαστικά.

Αριθμός παραγγελίας: 3.334-032.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,1
Προϊόν
 • Με λίγο αφρό
 • Ουδέτερο pH στο καθαριστικό διάλυμα
 • στέγνωμα χωρίς γραμμές
 • μη διαβρωτικό
 • άρωμα μακράς διάρκειας
 Citral Αρωματικό Καθαριστικό
 Citral Αρωματικό Καθαριστικό
 Citral Αρωματικό Καθαριστικό
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
 • Υγειονομικές εγκαταστάσεις