Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Βασικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 69 ASF 62954160 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/dapedo/basika-chimika-katharistika/basiko-aporrypantiko-dapedon-rm-69-asf-62954160.html Το ισχυρό απορρυπαντικό για δάπεδα και βιομηχανικά δάπεδα αφαιρεί χωρίς δυσκολία τις πλέον επίμονες κηλίδες γράσου, λαδιού, καπνιάς και ορυκτελαίων.

Βασικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 69 ASF

Το ισχυρό απορρυπαντικό για δάπεδα και βιομηχανικά δάπεδα αφαιρεί χωρίς δυσκολία τις πλέον επίμονες κηλίδες γράσου, λαδιού, καπνιάς και ορυκτελαίων.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-416.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 200
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 215
Προϊόν
 • Ισχυρό βασικό καθαριστικό για βρώμικα επαγγελματικά δάπεδα
 • Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
 • Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
 • Γρήγορα αποτελεσματικό
 • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στο διαχωριστή λαδιού
 • Χωρίς NTA
 Βασικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 69 ASF
 Βασικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 69 ASF
 Βασικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 69 ASF
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 • P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
 • Καθαρισμός δαπέδου