Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό 62958130 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/dapedo/basika-chimika-katharistika/floorpro-rm-752-extra-entatiko-bathy-katharistiko-62958130.html Εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων και των επιχρισμάτων αλκαλικών πατωμάτων. Αφαιρεί ακόμη και τα πιο επίμονα έλαια και λίπη.

FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό

Εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων και των επιχρισμάτων αλκαλικών πατωμάτων. Αφαιρεί ακόμη και τα πιο επίμονα έλαια και λίπη.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-813.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 11,5
Προϊόν
 • Ισχυρό βαθύ καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων φίλμ και βρωμιάς
 • Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
 • Για βαθύ καθαρισμό ιδιαίτερα λερωμένων βιομηχανικών δαπέδων.
 • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
 • Ιδιαίτερα παραγωγικό
 • Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
 • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στο διαχωριστή λαδιού
 • Χωρίς NTA
 FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό
 FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό
 FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό
 FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
 • Z 20 Περιέχει Limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Videos
Πεδία εφαρμογής
 • Καθαρισμός δαπέδου