Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
SurfacePro Induflex καθαριστικό, αλκαλικό 33340210 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/epifaneia/surfacepro-induflex-katharistiko-alkaliko-33340210.html Induflex αλκαλικό καθαριστικό, ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση λίπους και άλλων οργανικών αποθέσεων. Για χειρωνακτικό και μηχανικό καθαρισμό επιφανειών και επενδύσεων δαπέδων.

SurfacePro Induflex καθαριστικό, αλκαλικό

Induflex αλκαλικό καθαριστικό, ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση λίπους και άλλων οργανικών αποθέσεων. Για χειρωνακτικό και μηχανικό καθαρισμό επιφανειών και επενδύσεων δαπέδων.

Αριθμός παραγγελίας: 3.334-021.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 11
Προϊόν
 • Με λίγο αφρό
 • Ελαφρώς αρωματισμένο
 • πολύ καλή καθαριστική δράση
 • Διαλύει βαριά λίπη και γράσα.
 • Γρήγορα αποτελεσματικό
 SurfacePro Induflex καθαριστικό, αλκαλικό
 SurfacePro Induflex καθαριστικό, αλκαλικό
 SurfacePro Induflex καθαριστικό, αλκαλικό
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
 • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών