Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Αφρός καθαρισμού, ουδέτερος RM 57 ASF 62951780 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/ypsili-piesi/afros-katharismoy-oydeteros-rm-57-asf-62951780.html Αφρός καθαρισμού με προστασία υλικού για ελαφρές ακαθαρσίες από λάδια, γράσο και πρωτεΐνες. Η σταθερή στρώση αφρού ενισχύει την απορρυπαντική δράση και ξεπλένεται εύκολα.

Αφρός καθαρισμού, ουδέτερος RM 57 ASF

Αφρός καθαρισμού με προστασία υλικού για ελαφρές ακαθαρσίες από λάδια, γράσο και πρωτεΐνες. Η σταθερή στρώση αφρού ενισχύει την απορρυπαντική δράση και ξεπλένεται εύκολα.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-178.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 21,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 260 / 237 / 430
Προϊόν
 • Υψηλής πίεσης καθαριστικό με αφρό
 • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
 • Ιδιαίτερα ήπιο με τις επιφάνειες, χάρη στην ουδέτερη σύνθεση
 • Παράγει ένα τάπητα αφρού μεγάλης διάρκειας
 • Πολύ καλές ιδιότητες ξεπλύματος
 • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
 • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στο διαχωριστή λαδιού
 • Χωρίς NTA
 Αφρός καθαρισμού, ουδέτερος RM 57 ASF
 Αφρός καθαρισμού, ουδέτερος RM 57 ASF
 Αφρός καθαρισμού, ουδέτερος RM 57 ASF
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προσοχή
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 • P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Videos
Πεδία εφαρμογής
 • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
 • Καθαρισμός επιφανειών
 • Κουζίνες μεγάλου μεγέθους
 • Καθαρισμός στάβλων