Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99 62957980 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/ypsili-piesi/katharistiko-fotoboltaikon-rm-99-62957980.html Αποτελεσματικό, ήπιο και βιοαποδομήσιμο καθαριστικό για ηλιακούς και φωτοβολταϊκά, χωρίς κατάλοιπα και ραβδώσεις. Αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων. Για κάθε επίπεδο σκληρότητας νερού.

Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99

Αποτελεσματικό, ήπιο και βιοαποδομήσιμο καθαριστικό για ηλιακούς και φωτοβολταϊκά, χωρίς κατάλοιπα και ραβδώσεις. Αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων. Για κάθε επίπεδο σκληρότητας νερού.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-798.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 10,3
Προϊόν
 • Νικητής του Pulire Innovation Award 2013
 • Για την αφαίρεση επίμονων και λιπαρών ρύπων
 • Αποφυγή των αλάτων σε όλα τα επίπεδα σκληρότητας του νερού, ακόμη και χωρίς την ενεργοποίηση, με χρήση συστημάτων αποσκλήρυνσης νερού
 • Καθαρισμός ξήρανσης χωρίς κατάλοιπα και γραμμές
 • Μειωμένες υπολειματικές ακαθαρσίες
 • Χωρίς βλάβες σε ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και σε επικαλύψεις γυαλιού και πλαστικού, ανοδιωμένο και φυσιολογικό πλαίσιο αλουμινίου
 • Ήπια επιφανειακή επεξεργασία, χάρη στα βελτιωμένα συρόμενα χαρακτηριστικά των βουρτσών καθαρισμού.
 • DLG-tested (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
 • Πολύ αποτελεσματικό
 • Μη επικίνδυση ταξινόμηση
 • Χωρίς βλάβες αποστράγγιση στο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα επεξεργασίας αποχέτευσης αστικών λυμάτων
 • Εύκολα βιοαποδομήσιμο (σύμφωνα με την οδηγία του ΟΟΣΑ)
 Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99
 Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99
 Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99
 Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προσοχή
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πεδία εφαρμογής
 • Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα