Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
Αφρός καθαρισμού, όξινος RM59 ASF, 200 l 62954140 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/reinigungsmittel-professional/ypsili-piesi/afros-katharismoy-oxinos-rm59-asf-62954140.html Αφαιρεί εύκολα τις πιο επίμονες εναποθέσεις και επιστρώσεις, όπως άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτείνες, υπολείμματα ζύθου και γάλακτος από πλακίδια, κεραμικά πλακίδια και containers.

Αφρός καθαρισμού, όξινος RM59 ASF, 200 l

Αφαιρεί εύκολα τις πιο επίμονες εναποθέσεις και επιστρώσεις, όπως άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτείνες, υπολείμματα ζύθου και γάλακτος από πλακίδια, κεραμικά πλακίδια και containers.

Αριθμός παραγγελίας: 6.295-414.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

(l) 200
Προϊόν
 • Υψηλής πίεσης καθαριστικό με αφρό
 • Διαλύει βαριά άλατα, σκουριά, λίπη, πρωτεΐνες και υπολείμματα γάλακτος
 • Ηπια καθαριστική δράση
 • Παράγει ένα τάπητα αφρού μεγάλης διάρκειας
 • Πολύ καλές ιδιότητες ξεπλύματος
 • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
 • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στο διαχωριστή λαδιού
 • Χωρίς NTA
 Αφρός καθαρισμού, όξινος RM59 ASF, 200 l
 Αφρός καθαρισμού, όξινος RM59 ASF, 200 l
 Αφρός καθαρισμού, όξινος RM59 ASF, 200 l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Videos
Πεδία εφαρμογής
 • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
 • Τοίχοι, πλακάκια
 • Καθαρισμός επιφανειών
 • Βυτία τροφίμων