ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΝΟΥΔΙΑ Ή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Η αναρρόφηση των υπολειμμάτων παραγωγής στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία έχει τις δικές τις ειδικές απαιτήσεις. Οι ίνες και το χνούδι που αναρροφώνται τείνουν να συσσωρεύονται και μπορούν να παρακωλύσουν την παραγωγή εξαιτίας φραγμένων φίλτρων, σωλήνων και αγωγών. Οι προσαρμοσμένες λύσεις που προσφέρουμε διασφαλίζουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας παραγωγής χωρίς προβλήματα.

Text_IV

Χρήση:

  • Αναρρόφηση χνουδιών και ινών κάθε μεγέθους και ποσότητας

Πρόκληση:

  • Οι υφαντικές ίνες κολλάνε στο φίλτρο και το φράζουν
  • Οι υφαντικές ίνες συσσωρεύονται στους σωλήνες και τους αγωγούς και τους φράζουν

 

Αποτέλεσμα:

  • Οι διαδικασίες παραγωγής διατηρούνται καθαρές και οι διακοπές λειτουργίας ελαχιστοποιούνται
  • Σταθερή ισχύς αναρρόφησης
  • Ανθεκτικές, αξιόπιστες, συμπαγείς και οικονομικές λύσεις

Κατάλληλα μηχανήματα: