Ευθυνη απεναντι στην εταιρεια

Οι έντιμες και αξιόπιστες συνεργασίες με τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας αποτελούν το κλειδί για την εξασφάλιση της εταιρείας μας στο μέλλον.

Verantwortung für das Unternehmen

Άρρηκτος δεσμός με την εταιρεία.

Το ότι η Kärcher αναγνωρίζει απόλυτα την κοινωνική της ευθύνη φαίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας μας. Στη Δήλωση Εταιρικής Αποστολής δεσμευόμαστε ως προς το σεβασμό στις αξίες και τους κανόνες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα νόμιμα και κοινωνικά συστήματα σε κάθε χώρα ως σωστός πολίτης.

Ενώσεις και πρωτοβουλίες.

Η Kärcher ελπίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στο πεδίο της βιωσιμότητας. Για να επιτύχουμε αυτόν το στόχο, πρέπει να εστιάσουμε στις εσωτερικές διαδικασίες και πρότυπα, αλλά και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εκτός εταιρείας οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα παραπάνω. Γι’ αυτό η Kärcher είναι μέλος πολλών οργανώσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες ακολουθούν όλες τον ίδιο στόχο προώθησης της βιωσιμότητας στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας και της τεχνολογίας.


Υπογραφή των ανακοινώσεων για την προστασία του κλίματος στην Κοπεγχάγη και το Κανκούν

Ως εταιρείες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, η Kärcher και εκατοντάδες ακόμα εταιρείες έχουν υπογράψει τις ανακοινώσεις της Κοπεγχάγης και του Κανκούν. Οι πολιτικοί αναγκάστηκαν να λάβουν δραστικά μέτρα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα το 2009 και 2010. Έγινε έκκληση για μια φιλόδοξη, σταθερή και δίκαιη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Ο στόχος είναι η επένδυση σε προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογίες και υποδομές χαμηλών εκπομπών ρύπων ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να στηριχτεί ο παγκόσμιος στόχος μείωσης CO2. Οι ανακοινώσεις συντάχθηκαν από το «The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change» στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Klimaschutz

Μέλος του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ

Συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, έχουμε δεσμευτεί σε δέκα παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές στις διαδικασίες και τις στρατηγικές της επιχείρησής μας, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό σημαίνει ότι δεσμευόμαστε προσωπικά σε αυτές τις αρχές, τις στηρίζουμε και τις κάνουμε πράξη. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία για τις επιχειρήσεις. Με τη βοήθειά τους, ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να ενεργήσει ως μία σημαντική δύναμη οδηγός για την παγκοσμιοποίηση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αγορών και των εμπορικών σχέσεων, των τεχνολογιών και της οικονομίας προς όφελος όλων των οικονομικών ζωνών και κοινωνιών.

Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ

Εταίρος της πρωτοβουλίας βιωσιμότητας της VDMA BlueCompetence

Η πρωτοβουλία BlueCompetence έχει θέσει ως στόχο την έμφαση στην τεχνογνωσία των μηχανημάτων και το σύστημα μηχανικής ως λύση σε ζητήματα βιωσιμότητας, ώστε να προωθεί ενεργά και να προσφέρει βιώσιμες τεχνολογίες. Η BlueCompetence ορίζει διαφανή, αξιόπιστα κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας, τα οποία εμείς, ως εταίρος, πληρούμε. Έτσι η πρωτοβουλία διευκολύνει τον προσανατολισμό και παρέχει σε όλους τους ανθρώπους ασφάλεια στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων και προϊόντων ή εταιρειών που ενεργούν με βάση τη βιωσιμότητα.

Blue Competence