Ευθυνη απεναντι στο περιβαλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην Kärcher. Ως εταιρεία που λειτουργεί με βάση τη βιωσιμότητα, η Kärcher αναγνωρίζει τη μεγάλη της ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Ο στόχος μας, ωστόσο, είναι να διατηρήσουμε κάθε αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον στο ελάχιστο. Έτσι, οι περιβαλλοντικές πτυχές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων, στην επιλογή τεχνολογιών παραγωγής, στη συνεργασία με τους προμηθευτές μας και στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων μας. Συγκεκριμένα, θέλουμε να μειώσουμε περισσότερο το οικολογικό μας αποτύπωμα και να διασφαλίσουμε ότι έχει γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων που χρησιμοποιούμε.

Verantwortung für die Umwelt

Παράδοση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική διαχείριση εξυπηρετεί τη συνεχή, συστηματική βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της εταιρείας μας. Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, αναγνωρίζουμε την παγκόσμια ευθύνη μας για τη διατήρηση των βασικών φυσικών πόρων και ενός άθικτου περιβάλλοντος. Η Kärcher αναγνώρισε πολύ νωρίς ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη ως τρίτος πυλώνας για την ανάπτυξη μιας εταιρείας βιώσιμης και προσανατολισμένης στο μέλλον: η διασύνδεση της καινοτομίας, της παραγωγής, της ασφαλούς εργασίας και της περιβαλλοντικής προστασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εταιρική μας φιλοσοφία – η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων διασφαλίζεται ρητά σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

Ήδη από το 1996 το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος των εγκαταστάσεών μας στο Winnenden ήταν το πρώτο στον κόσμο της βιομηχανίας που πιστοποιήθηκε με το παγκόσμιο πρότυπο ISO 14001. Οπουδήποτε στον κόσμο και αν δουλεύουμε, θέλουμε να τηρούμε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η προστασία του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της Kärcher έχει πολλές πτυχές που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη: με τη βοήθεια περιβαλλοντικών υπαλλήλων σε επίπεδο εγκαταστάσεων διασφαλίζουμε, για παράδειγμα, την εφαρμογή απαραίτητων περιβαλλοντικών μέτρων και την τήρηση περιβαλλοντικών πτυχών στις καθημερινές μας λειτουργίες (διαχωρισμός αποβλήτων, οικονομική χρήση πόρων). Προωθούμε επίσης την εισαγωγή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον στις εγκαταστάσεις της Kärcher παγκοσμίως.


ISO 14001

Το ISO 14001 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μέσω της συμμόρφωσης με το πρότυπο πρέπει να επιτευχθούν καθορισμένοι στόχοι σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση της εταιρείας με μια διαδικασία που πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς.

Πιστοποίηση ISO 14001 από SGS

Πιστοποίηση ISO 14001 στην Kärcher

ISO 14001-Zertifizierung

Κεντρικός έλεγχος και επιτήρηση

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βελτίωση, πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση και αξιολόγηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά μέτρα σε όλα τα εργοστάσια. Η Kärcher έχει επίσης εισαγάγει ένα λογισμικό που επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό μας επιτρέπει να αξιολογούμε νόμιμα και απόλυτα τις περιβαλλοντικές πτυχές, να καταγράφουμε την κατανάλωση πόρων και αποβλήτων και να παρακολουθούμε τους νομικούς κανονισμούς. Με αυτό τον τρόπο, ελέγχουμε πάντα την περιβαλλοντική μας απόδοση.


Τι έχει επιτευχθεί έως τώρα

Μέσα από ποικίλα περιβαλλοντικά μέτρα στις εγκαταστάσεις μας, τόσο το CO2 όσο και τα κόστη μπορούν να μειωθούν και να εξοικονομηθούν πόροι. Αυτό μας έχει επιτρέψει να διατηρήσουμε τις εκπομπές CO2 , την κατανάλωση νερού και τον όγκο αποβλήτων σταθερά στις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα οι μονάδες παραγωγής αυξάνονται. Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα των επιτυχημένων μέτρων που έχουμε λάβει.

Blockheizkraftwerk

Μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στο Winnenden

Στις εγκαταστάσεις μας στο Winnenden, μια μονάδα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει την απαιτούμενη θερμότητα. Ένας τετράχρονος κινητήρας βενζίνης που λειτουργεί με φυσικό αέριο παράγει ηλεκτρισμό μέσω μιας συνδεδεμένης γεννήτριας. Η θερμότητα που παράγεται από τη λειτουργία του κινητήρα τροφοδοτεί ένα κύκλωμα νερού και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων. Χάρη στη σύζευξη του ρεύματος και την παραγωγή νερού, η αποτελεσματικότητα του εργοστασίου είναι πολύ υψηλή αγγίζοντας το 87%.

Εξοικονόμηση:

 • 700 τόνοι CO2 ετησίως
 • Μείωση του CO2 κατά 56% συγκριτικά με τη θέρμανση με φυσικό αέριο
Eisspeicherheizung

Θέρμανση αποθήκευσης πάγου στο Service Centre στο Winnenden

Στο καινούργιο μας κτίριο Service Centre στο Winnenden υπάρχει επίσης καινοτόμος τεχνολογία θέρμανσης – θέρμανση αποθήκευσης πάγου. Παρότι με την πρώτη ματιά οι όροι αποθήκευση πάγου και θερμότητα φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, το σύστημα είναι λογικό: μία υπόγεια δεξαμενή από σκυρόδεμα που αποθηκεύει 250.000 λίτρα νερού αναμεμειγμένα με γλυκόλη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, η θερμότητα αποσύρεται από το νερό μέσω του φορέα της γλυκόλης, κι έτσι ξεκινάει μία διαδικασία ψύξης και δημιουργείται πάγος. Στην περίοδο θερμότητας, η δεξαμενή αποθήκευσης πάγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψύξει το κτίριο. Η θερμότητα αποσύρεται από τα δωμάτια και χρησιμοποιείται για να ξεπαγώσει τον πάγο στη δεξαμενή αποθήκευσης. Έτσι το κτίριο ψύχεται.

Εξοικονόμηση:

 • 12.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ετησίως
 • 40 τόνοι CO2 ετησίως
Hackschnitzel

Μονάδα θέρμανσης που λειτουργεί με θρυμματισμένο ξύλο στο Obersontheim

Στο Obersontheim, μία μονάδα που λειτουργεί με θρυμματισμένο ξύλο χρησιμοποιείται ως εξίσου φιλικός προς το περιβάλλον τύπος θέρμανσης. Σε αυτήν τη μονάδα θέρμανσης, χρησιμοποιούνται φυσικά απόβλητα ξύλου από τα δάση της περιοχής και η καύση τους είναι CO2-ουδέτερη. Με τη θερμότητα που παράγεται, ζεσταίνεται νερό από το κύκλωμα θερμότητας στο λέβητα του συστήματος που λειτουργεί με θρυμματισμένο ξύλο. Το ζεστό νερό αποθηκεύεται στη χαμηλής απώλειας δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού μέχρι να καταναλωθεί. Συγκριτικά με τη συμβατική θέρμανση πετρελαίου, ένα σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιεί θρυμματισμένο ξύλο μπορεί να επιτύχει μεγάλη εξοικονόμηση CO2. Οι εκπομπές CO2 του συστήματος που χρησιμοποιεί θρυμματισμένο ξύλο αντιστοιχούν σε 35 γρ. ανά κιλοβατώρα, ενώ το πετρέλαιο αντιστοιχεί σε 303 γρ..

Εξοικονόμηση:

 • 340.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ετησίως
 • 1.000 τόνοι CO2 ετησίως
Standort Winnenden

Έξυπνη κτιριακή τεχνολογία στις εγκαταστάσεις μας στο Winnenden

Το 2010 το κτίριο 35 στις εγκαταστάσεις μας στο Winnenden εκσυγχρονίστηκε. Στο πλαίσιο της ανακαίνισης εγκαταστάθηκαν αρκετές λειτουργίες αυτοματισμού στα δωμάτια. Οι λειτουργίες αυτές περιελάμβαναν την αναγνώριση παρουσίας, τη σταθερή ρύθμιση φωτός, τον ελέγχο εντοπισμού του ήλιου, τη διόρθωση σκίασης, έναν ελεγκτή θερμότητας, καθώς και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η λειτουργία του δωματίου γίνεται μέσω διαδικτύου. Αυτό επιτρέπει στο κτίριο να επιτύχει τη μέγιστη κλάση απόδοσης για σύστημα αυτοματισμού κτιρίων σε συμμόρφωση με το DIN EN 15232. Οι έξυπνες λειτουργίες συμβάλλουν στη μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου κατά 40%.

Εξοικονόμηση:

Θέρμανση:

 • 6.300 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ετησίως
 • 16 τόνοι CO2 ετησίως

Ψύξη:

 • 4.500 κιλοβατώρες ετησίως
 • 2,8 τόνοι CO2 ετησίως

Φωτισμός:

 • 50% ενέργεια
 • 45.000 κιλοβατώρες ετησίως
Solaranlage

Ηλιακή μονάδα στο Winnenden

Χάρη στην ηλιακή μονάδα στο Winnenden, περίπου 28.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος παράγονται ετησίως. Αυτό ισοδυναμεί με τις ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια έξι νοικοκυριών. Ο διαχειριστής αυτής της μονάδας φωτοβολταϊκής ισχύος είναι η S.A.G. Solarstrom AG στο Freiburg. Η Kärcher προσφέρει δωρεάν τη στέγη της εδώ και 20 χρόνια και μοιράζεται το κόστος του συστήματος.

Εξοικονόμηση:

 • 17,6 τόνοι CO2 ετησίως

Κινητικότητα φιλική προς το περιβάλλον

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινητικότητας της Kärcher παρουσιάστηκε το 1994 με τη φράση «Μεταφορά στην εργασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον». Ο δεδηλωμένος στόχος ήταν και είναι να ενημερώνουμε τους υπαλλήλους μας για φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς και να ενθαρρύνουμε τη χρήση αυτών, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πως η προστασία του περιβάλλοντος στην Kärcher δεν σταματάει στην πύλη του εργοστασίου. Χρησιμοποιώντας φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, όπως λεωφορεία, τρένα ή ποδήλατα, οι καθημερινές εκπομπές κινητικότητας CO2 μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Ακόμη όμως και οδηγώντας, το οικολογικό αποτύπωμα μπορεί να μειωθεί αν παρατηρήσουμε κάποια πράγματα.


e-car

Ταξίδια με αυτοκίνητο

Τα ταξίδια με το αυτοκίνητο είναι αναπόφευκτα κάποιες φορές. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μετατρέψει κανείς και αυτό τον τρόπο μεταφοράς σε φιλικότερο προς το περιβάλλον.

 • Συνεπιβατισμός
  Τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυξηθεί μόνο το κόστος της καθημερινής μετακίνησης στην εργασία με το αυτοκίνητο, αλλά και το κόστος για το περιβάλλον εξαιτίας της ρύπανσης από την αύξηση της κυκλοφορίας. Η οργάνωση συνεπιβατισμών είναι ένας από τους πολλούς τρόπους για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Επιπλέον, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου καθώς μειώνονται οι ατομικές διαδρομές, διευκολύνεται το παρκάρισμα και εξάλλου ο συνεπιβατισμός είναι πάντοτε πιο κοινωνικός.

 • Μαθήματα εξοικονόμησης πετρελαίου και διαγωνισμοί
  Εκτός από την οργάνωση συνεπιβατισμών, αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσει κανείς μαθήματα εξοικονόμησης πετρελαίου – για το περιβάλλον, για την Kärcher και για την τσέπη των υπαλλήλων μας. Για το λόγο αυτό η Kärcher προσφέρει συστηματικά τέτοια μαθήματα.

 • Οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον
  Ο στόλος της Kärcher είναι όσο το δυνατόν εξοπλισμένος με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον: για τις μικρές διαδρομές, η Kärcher δοκιμάζει τελευταία ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κατανάλωση καυσίμου γίνεται με προσοχή όταν χρησιμοποιούνται άλλα αυτοκίνητα.


ÖPNV

Χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς

Οι υπάλληλοι που προσέρχονται στην εργασία τους με λεωφορείο ή τρένο προστατεύουν το περιβάλλον. Γι’ αυτό η Kärcher οργανώνει περιστασιακά εκδηλώσεις με πληροφορίες για το θέμα αυτό. Εδώ οι υπάλληλοι μπορούν να μάθουν για τα πλεονεκτήματα της μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, η Kärcher προωθεί τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς μέσω επιδομάτων.

 • Εξοικονόμηση για τα τοπικά δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς
  Η Kärcher αναλαμβάνει το 50% του κόστους για τα εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς – οι εκπαιδευόμενοι επιδοτούνται κατά 75%. Συμμετέχουμε επίσης στην εκστρατεία «Job ticket» του VVS Stuttgart.

Fahrradfreundlicher Betrieb

Ταξίδια με ποδήλατο

Το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Γι’ αυτό η Kärcher φροντίζει να κινητοποιεί τους υπαλλήλους της να χρησιμοποιούν ποδήλατα και τους προσφέρει την κατάλληλη υποδομή.

 • Εταιρεία φιλική προς την χρήση ποδηλάτου
  Το Μάιο 2011 η Kärcher χαρακτηρίστηκε εταιρεία φιλική προς τη χρήση ποδηλάτου από το ΑDFC (General German Bicycle Club). Συγκεκριμένα, η νέα μας εγκατάσταση για πάρκινγκ ποδηλάτων, οι εγκαταστάσεις ντους και αποδυτηρίων καθώς και η δυνατότητα επιδιόρθωσης μικρών τρυπημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία επηρέασαν θετικά το αποτέλεσμα.
 • «Μετακίνηση στην εργασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον»
  Τα πολυάριθμα κίνητρα και μέτρα προώθησης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον ποδηλατικό χάρτη της Kärcher, ο οποίος γράφει τη φράση «Πάρε το ποδήλατό σου για το καλό του περιβάλλοντος και της υγείας σου». Για κάθε διαδρομή προς τη δουλειά, ο θυρωρός σφραγίζει τις κάρτες των υπαλλήλων που χρησιμοποιούν ποδήλατο. Ο στόχος είναι να μαζέψουν 20 σφραγίδες, και μετά η κάρτα υποβάλλεται στο συμβούλιο της εταιρείας. Στο τέλος του έτους, όλες οι κάρτες συμμετέχουν σε κλήρωση και οι υπάλληλοι μπορεί να κερδίσουν χρηματικά ποσά και άλλα δώρα. Όσο πιο πολλές κάρτες καταθέσει κανείς, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει.
 • Εταιρικά ποδήλατα
  Ο στόλος στο Winnenden περιλαμβάνει δύο εταιρικά ποδήλατα με εξοπλισμό ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας. Χρησιμοποιούνται για πιο γρήγορη μετακίνηση στις εγκαταστάσεις. Με τη χρήση ποδηλάτων για μικρές διαδρομές αποφεύγεται το μποτιλιάρισμα, προστατεύεται το περιβάλλον, εξοικονομούνται χρήματα και βελτιώνεται η υγεία και η ευεξία του ατόμου.