Ευθυνη ως προς τα προϊοντα

Η τήρηση περιβαλλοντικών πτυχών αποτελεί εδώ και χρόνια ουσιαστικό στοιχείο της ανάπτυξης προϊόντων στην Kärcher. Η προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζεται με τα προϊόντα είναι επομένως ένα σημαντικό κομμάτι της συστηματικής μας διαχείρισης του περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο η κατασκευή και η χρήση των προϊόντων μας που πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και τα ίδια μας τα μηχανήματα. Γι’ αυτό η Kärcher θέτει υψηλές απαιτήσεις για τον περιβαλλοντικά συμβατό σχεδιασμό των προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών της, και εμείς οι ίδιοι θέτουμε υψηλές απαιτήσεις για τα μηχανήματά μας. Όμως το ίδιο και οι πελάτες μας και οι νομοθέτες θέτουν αυξημένες απαιτήσεις σε εμάς και στα προϊόντα μας.

Produktverantwortung

Ο στόχος μας: συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής συμβατότητας.

Κάθε γενιά καθαριστικών συσκευών Kärcher πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη και φιλική προς το περιβάλλον. Ο στόχος αυτός βασίζεται σε δύο βασικά επιχειρήματα: από τη μία, έχουμε την απίστευτη ευκαιρία να μειώσουμε τους αντίκτυπους των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον μέσω των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Από την άλλη, ένα μηχάνημα περιβαλλοντικά συμβατό είναι συνήθως και οικονομικό.


Περιβαλλοντική προστασία στη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων

Στο αίτημά μας για βιωσιμότητα, η διαδρομή είναι ο προορισμός. Η Kärcher ακολουθεί αυτόν το δρόμο προς το μέλλον εδώ και δεκαετίες με υποδειγματική συνέπεια. Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, η Kärcher καθοδηγείται από τον όρο «Προσανατολισμός στη διάρκεια ζωής». Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η διάρκεια ζωής του προϊόντος λαμβάνεται υπόψη ήδη από τη φάση σχεδιασμού. Όλες οι φάσεις της ζωής του προϊόντος αναλύονται με όρους περιβαλλοντικών πτυχών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, και βελτιστοποιούνται ώστε να μειώνεται ο αντίκτυπος στο περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο.

Παραγωγή πρώτων υλών

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. Τα καλά υλικά επεκτείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής μιας συσκευής καθαρισμού Kärcher, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.

Κατασκευή εξαρτημάτων

Όταν πρόκειται για περιβαλλοντικά θέματα, εργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας. Η απουσία βλαβερών ουσιών και η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση αποτελούν για μας προτεραιότητα.

Παραγωγή

Οι διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούμε έχουν ήδη χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ωστόσο, έχουμε δεσμευτεί για συνεχή βελτίωση και, μέσω καινοτόμων διαδικασιών, προσπαθούμε να έχουμε τον ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι: η ανάκτηση θερμότητας, η ποιοτική αποκατάσταση νερού, η ηλιακή ενέργεια, κτλ..

Διανομή

Όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιούμε μεθόδους μεταφοράς φιλικές προς το περιβάλλον, όπως τρένο, για τη μεταφορά των μηχανημάτων μας. Για λόγους διαχείρισης εμπορευμάτων, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών γίνεται ακόμη χρησιμοποιώντας οχήματα μεταφοράς βαρέων φορτίων.

Χρήση

Οι ιδιότητες των προϊόντων της Kärcher επίσης βελτιώνονται διαρκώς. Καινοτόμες λύσεις μειώνουν την κατανάλωση νερού και ενέργειας καθώς και τις εκπομπές σκόνης και θορύβου.

Επισκευή

Η ευκολία στην επισκευή είναι επίσης κάτι που λαμβάνεται υπόψη από το στάδιο σχεδιασμού. Το κέντρο service στο Gissigheim προσφέρει άριστες υπηρεσίες επισκευής παγκοσμίως.

Ανακύκλωση και απόρριψη

Από το 2005 όλες οι παλιές συσκευές συλλέγονται δωρεάν από την Kärcher σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εύκολη αποσυναρμολόγηση και η επιλογή κατάλληλων υλικών διευκολύνουν τη σωστή ανακύκλωση των παλιών συσκευών. Οι συσκευές καθαρισμού της Kärcher είναι γενικά περίπου κατά 90% ανακυκλώσιμες.

Συμμόρφωση προϊόντων

Οι νομικές και οι απαιτήσεις των πελατών σχετικά με τα προϊόντα της Kärcher αυξάνονται σημαντικά παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό τηρούμε συστηματικά όλες τις νομικές και πελατειακές απαιτήσεις παγκοσμίως κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος.

  • Περιβαλλοντικές απαιτήσεις στο έγγραφο προδιαγραφών: για εμάς, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εγγράφου προδιαγραφών. Ελέγχουμε με μία επονομαζόμενη λίστα ελέγχου πώς τα μηχανήματά μπορούν να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού: οι νομικές απαιτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Kärcher αυξάνονται σημαντικά παγκοσμίως. Για να περάσουμε συστηματικά αυτές τις απαιτήσεις στους προμηθευτές μας, έχουμε τα δικά μας πρότυπα Kärcher για το σχεδιασμό προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για την προστασία του περιβάλλοντος στα προϊόντα της Kärcher

Για την Kärcher, η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας στα προϊόντα είναι υψίστης σημασίας: από τη μία γιατί τα ενδιαφερόμενα μέρη μας έχουν μεγάλες προσδοκίες από τα μηχανήματά μας, τις οποίες θέλουμε να ικανοποιούμε, αλλά από την άλλη θέλουμε να προσπαθούμε για την τελειότητα στο πεδίο της οικολογίας. Αυτό συνεπάγεται τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα μας είναι αποτελεσματικά σε επίπεδο ενέργειας και πόρων, καθώς και ότι διατηρούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των μηχανημάτων μας στο ελάχιστο. Αυτοί οι δύο λόγοι μας ενθαρρύνουν διαρκώς ώστε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας με σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι σειρές προϊόντων eco!

Οι σειρές προϊόντων eco!ogic και eco!efficiency αποτελούν φωτεινά παραδείγματα επιτυχούς, ολιστικής προστασίας του περιβάλλοντος στα προϊόντα μας. Διαθέτουν μία μεγάλη ποικιλία φιλικών προς το περιβάλλον ιδιοτήτων προϊόντων.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες.

REACH

Διεκπεραιώσαμε το καθήκον μας να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την παράγραφο33 (§33).
Αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρώτης λίστας υποψηφίων ουσιών REACH
στις 28 Οκτωβρίου 2008, επικοινωνήσαμε με τους προμηθευτές μας,
ώστε να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες.
Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις προσθήκες της λίστας υποψηφίων ουσιών.

Ορισμένες από τις ουσίες υψηλής ανησυχίας (SVHC) που αναφέρονται στη λίστα
χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, κυρίως οι ουσίες DEHP ως πλαστικοποιητές
για πλαστικά αντικείμενα.
Αυτοί οι πλαστικοποιητές μπορεί να περιέχονται σε προϊόντα μας, π.χ. σε ηλεκτρικά καλώδια,
λάστιχα-σωλήνες, τροχούς, χειρολαβές και παρόμοια εξαρτήματα-ανταλλακτικά.
Αυτές οι ουσίες δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται
με σωστό τρόπο.
Αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
Ωστόσο, με σκοπό να προβλεφθούν πιθανές απαγορεύσεις, είμαστε σε διαδικασία
αντικατάστασής τους, όσο αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Επιβεβαιώνουμε ήδη ότι τα χημικά καθαριστικά προϊόντα της Kärcher δεν περιέχουν καμία από τις
ουσίες που αναφέρονται στην τρέχουσα έκδοση της λίστας υποψηφίων προϊόντων REACH.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα
Περιβάλλοντος της εταιρίας μας.


Κος Χατζησταμάτης Ιορδάνης Τηλ. 210-2316153 ichatz@karcher.gr (Ελλάδα)


ή


Andreas Mayer
Head of Environment and Sustainability Management
(Επικεφαλής Διοίκησης Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας)
Tηλ.: +49 7195 14-2831

ή

Axel Leschtar
Specialist Environment and Sustainability Management
(Ειδικός Επιστήμων Διοίκησης Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας)
Tηλ.: +49 7195 14-2804

Είμαστε πρόθυμοι να σας παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειασθείτε.

REACH

Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ 666/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις ηλεκτρικές σκούπες, Παράρτημα 1, σημείο 2(β) σχετικά με τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία της Kärcher.

Η σήμανση Ενεργειακής Απόδοσης ΕΕ για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης.

Κάτι που η Kärcher ήδη εφάρμοζε στις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης: αποτελεσματικό καθάρισμα με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Η σήμανση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ που ισχύει από την 1 Σεπτεμβρίου 2014 περιορίζει την ονομαστική ισχύ για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο το ανώτερο σε 1.600 W. Όλες οι συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη πρέπει να φέρουν τη σήμανση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

> Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες εδώ.