ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι πόροι του πλανήτη μας είναι πεπερασμένοι. Στην Kärcher καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τους διατηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι το ίδιο κάνουν και οι προμηθευτές μας. Ελέγχουμε τακτικά την ποιότητα των προμηθευτών μας, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας. Στόχος μας: να ανακυκλώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα μας διαλύματα καθαρισμού, να αποφεύγουμε τις δυνητικά επικίνδυνες ουσίες όσο το δυνατόν περισσότερο, να εξαλείψουμε την παιδική εργασία και την ανισότητα των αμοιβών και με αυτόν τον τρόπο να πείσουμε ακόμα και τους σκεπτικούς καταναλωτές.

Lieferkette und Produkte

Καθαρισμός κατά παραγγελία: Αποτελεσματικός, οικονομικός, βιώσιμος

Στο μέλλον, ο καθαρισμός Kärcher κατά παραγγελία θα προστεθεί στον στόλο μας, στη διαχείριση στόλου μας καθώς και στα συστήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του συνδεδεμένου καθαρισμού. Το πλεονέκτημα είναι ότι η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν πιο διαφανή αποδεικτικά στοιχεία των υπηρεσιών που παρείχαν. Ο εξατομικευμένος καθαρισμός βάσει αναγκών έχει στόχο να αποφεύγεται συστηματικά η άσκοπη σπατάλη χρόνου και χρήματος στον καθαρισμό και να υποδεικνύεται το πού υπάρχει ανάγκη καθαρισμού -συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής προσωπικού και των νέων ιδιοκτησιών. Το πλεονέκτημα είναι εμφανές, ειδικά για μεγάλες ιδιοκτησίες στις οποίες η συχνότητα επισκεψιμότητας δεν μπορεί να εκτιμηθεί, για παράδειγμα στα αεροδρόμια, σε κτίρια γραφείων ή σε πολυκαταστήματα. Πιλοτικά προγράμματα έδειξαν ότι τόσο ο χρόνος εργασίας όσο και ο χρόνος λειτουργίας των συσκευών καθαρισμού μειώνεται κατά περίπου δέκα τοις εκατό.


Αυτό προσφέρει επίσης διάφορες πιθανές εξοικονομήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα: μια βασική πτυχή είναι οι πόροι όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια και τα παρασκευάσματα καθαρισμού. Ωστόσο, η ανάγκη για όλα τα αναλώσιμα όπως τα χείλη αναρρόφησης, οι βούρτσες και οι διάφοροι δίσκοι για τους μηχανισμούς και για τα ίδια τα μηχανήματα επίσης μειώνεται σημαντικά ανάλογα με την κατάσταση. Ένα παράδειγμα είναι, θεωρώντας ότι ο χρόνος εργασίας μειώνεται μόνο κατά ένα τοις εκατό, ότι ο καθαρισμός κατά παραγγελία καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση 194.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 4.576.000 λίτρων νερού και 46.000 λίτρων παρασκευασμάτων καθαρισμού για έναν μέσο χώρο γραφείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εξατομικευμένος βάσει αναγκών καθαρισμός συνδυάζει με καινοτόμο τρόπο τις οικονομικές πτυχές και τη βιωσιμότητα.

Connected Cleaning

Η δέσμευσή μας για την αλυσίδα εφοδιασμού και τα προϊόντα

Sauger

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Στην Kärcher, περισσότεροι από 950 εργαζόμενοι εργάζονται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, καθιστώντας συνεχώς τις διεργασίες και τα προϊόντα ακόμα πιο αποτελεσματικά, ώστε οι καταναλωτές μας να έχουν τη δυνατότητα να καθαρίζουν εξοικονομώντας όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια και διαφυλάσσοντας πόρους. Έτσι προέκυψε η γκάμα προϊόντων μας με οικολογική απόδοση για επαγγελματική χρήση. Επιπλέον τα προϊόντα μας για ιδιωτική χρήση είναι επίσης εντυπωσιακά όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση χάρη στην οικονομική τους κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, μεταξύ άλλων παραγόντων.

ISO Weltkarte

Πιστοποιημένα εργοστάσια ανά τον κόσμο

Χάρη στο ολοκληρωμένο μας σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής απόδοσης, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι βελτιώνουμε συνεχώς τις διεργασίες μας και ως εκ τούτου και την επίδοσή μας. Τα εργοστάσιά μας στις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Κίνα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, επιπλέον τα εργοστάσια της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Ιταλίας είναι περαιτέρω πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας ISO 50001.

Plastikgranulat

Πλαστικό - ποιότητα και ανακύκλωση

Αντικαθιστούμε εν μέρει τον χάλυβα στις συσκευές καθαρισμού μας με υψηλής ποιότητας πλαστικό πολυπροπυλενίου. Χρησιμοποιούμε ένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο πολυαμίδιο στην τεχνολογία Technyl® 4earth® για την παραγωγή λογχών ψεκασμού σε πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Τα πλαστικά εξαρτήματα που παράγουμε εσωτερικά και αυτά που προμηθευόμαστε από εξωτερικούς προμηθευτές επιθεωρούνται τακτικά ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Επιπρόσθετα, μια διεργασία που αναπτύξαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση απορριφθέντων μερών από την παραγωγή πλαστικού και για τη μεταφορά τους για επαναχρησιμοποίηση στη δική μας διεργασία παραγωγής.

Verpackung FC 5

Ανακυκλώσιμη συσκευασία 

Μια καλή συσκευασία πρέπει να έχει καλή επίδοση. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει επίσης να πληρούν σημαντικές απαιτήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, οι στόχοι που θέτουμε για εμάς περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι, μέχρι το 2020, τα νέα υλικά για τις συσκευασίες πωλήσεών μας με βάση το χαρτί θα προέρχονται αποκλειστικά από βιώσιμη ξυλεία. Κατά μέσο όρο, οι συσκευασίες μας ήδη αποτελούνται κατά 80 τοις εκατό από ανακυκλωμένο χαρτί. Το 95 τοις εκατό των συσκευασιών μας έχουν ως βάση το χαρτί. Το 100 τοις εκατό είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

 

Transport

Υψηλά πρότυπα για τους προμηθευτές

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να γίνει προμηθευτής της Kärcher πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια. Πραγματοποιούμε τακτικά εσωτερικούς ελέγχους και εταιρικές επισκέψεις, συγκεκριμένα για τους προμηθευτές υλικών παραγωγής μας. Επιπλέον, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές μας, υπογράφοντας τον κώδικα συμπεριφοράς μας, να εφαρμόζουν τους κανόνες συμμόρφωσής μας. Χρησιμοποιείται μια τυποποιημένη πλατφόρμα συστήματος για τη διαχείριση των προμηθευτών. Αυτό καθιστά τις διεργασίες πιο διαφανείς, μειώνει το κόστος και καθιστά τη σχέση με τους προμηθευτές πιο βιώσιμη.

 

 

Gebäude 50 (1)

Κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον

Εφαρμόζουμε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα όταν κατασκευάζουμε νέα κτίρια στους χώρους μας: στον καινούριο χώρο της Kärcher στο Βίνεντεν, ένα σύστημα θέρμανσης ροκανιδιών ξύλου καίει τα υπολείμματα ξύλου από παλέτες της εταιρείας με τρόπο ουδέτερο όσον αφορά την παραγωγή CO2. Η ηλεκτρική ενέργεια για το σύστημα κλιματισμού παράγεται από ένα σύστημα φωτοβολταϊκών στη στέγη του νέου κτιρίου γραφείων. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο: με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και εκτεταμένων μέτρων μόνωσης, τα κτίρια είναι κατά 20 τοις εκατό κάτω από τις οριακές τιμές που καθορίζονται από το Διάταγμα Εξοικονόμησης Ενέργειας (EnEv) της Γερμανίας.

sustainability-1

Περιβαλλοντική Πληροφόσηση

Πληροφορίες για την απόρριψη παλιών ηλεκτρικών συσκευών

Τα περιβαλλοντικά συμβατά προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής αποστολής μας. Ως εκ τούτου, πληρούμε περαιτέρω τις απαιτήσεις του νόμου Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ElektroG) της Γερμανίας και σας ενημερώνουμε ως πελάτη μας για τα ακόλουθα.

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Η νομοθεσία προβλέπει οι καταναλωτές να συγκεντρώνουν τις ηλεκτρικές συσκευές σε κάποιο κατάλληλο σημείο συλλογής στο σημείο λιανικής πώλησης ή στην κοινότητα. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τις παλιές σας συσκευές δωρεάν σε κάθε Κέντρο Kärcher καθώς και στην αποθήκη αποστολών Kärcher.

Λάβετε υπόψη ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εμπορικής χρήσης (B2B) δεν πρέπει να απορρίπτεται μέσω προγραμμάτων δημοτικής συλλογής. Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επιλογές κατάλληλης απόρριψης.

Αφαιρέστε, όσο είναι δυνατόν, μπαταρίες και συσσωρευτές και απορρίψτε τα όπως περιγράφεται στο τμήμα «Πληροφορίες για τον νόμο περί μπαταριών». Για συσκευές με αποθήκευση δεδομένων, απαιτείται να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

REACH

REACH (κανονισμός για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων)

Τηρούμε πολύ προσεκτικά την υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 33. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρώτης λίστας υποψηφίων στις 28 Οκτωβρίου 2008, επικοινωνήσαμε με τους προμηθευτές μας για να λάβουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις τροποποιήσεις της λίστας υποψηφίων.


Σύμφωνα με πληροφορίες που μας είναι διαθέσιμες, σχεδόν όλα τα προϊόντα Kärcher περιέχουν μέρη στα οποία ο μόλυβδος (CAS 7439-92-1) χρησιμοποιείται ως στοιχείο κράματος, π.χ. με ορείχαλκο, σε περιεκτικότητες μεγαλύτερες από 0,1%. Δεν προκύπτει κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον από τις εν λόγω ουσίες, αν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. Η χρήση των εν λόγω ουσιών είναι σύμφωνη με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Δεν απαιτούνται οδηγίες ασφαλείας.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

REACH