Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading

Ευθυνη ως προς την αλυσιδα εφοδιασμου

Για την οικογενειακή εταιρεία Kärcher, η βιώσιμη διαχείριση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας. Η Kärcher στέκεται στο ύψος της κοινωνικής της ευθύνης και έχει ορίσει τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές.

Unternehmen

Κώδικας Συμπεριφοράς Kärcher.

Ανθρώπινα δικαιώματα και συμμόρφωση με το νόμο

Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε όλες τις χώρες τις αντίστοιχες νομοθεσίες, τις αξίες, τα πρότυπα και τα κοινωνικά συστήματα.

Διακρίσεις

Δεν ανεχόμαστε κανενός είδους διάκριση, είτε αυτή σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, την αναπηρία, την κοινωνική προέλευση ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Στηρίζουμε τις ίσες ευκαιρίες.

Παιδική εργασία

Καταδικάζουμε την παιδική εργασία και ακολουθούμε τους νόμιμους κανονισμούς για το κατώτατο όριο ηλικίας των εργαζομένων.

Καταναγκαστική εργασία και τιμωρία

Καταδικάζουμε την καταναγκαστική εργασία και τη σωματική τιμωρία, τις απειλές και την παρενόχληση των υπαλλήλων.

Διαφθορά

Καταδικάζουμε κάθε είδος διαφθοράς.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα των υπαλλήλων μας στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Εργαζόμαστε μαζί με εκπροσώπους των εργαζομένων σε μια βάση εμπιστοσύνης.

Δίκαιοι μισθοί και ωράρια εργασίας

Οι μισθοί και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συμμορφώνονται με τις ελάχιστες καταστατικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο.

Υγεία και ασφάλεια

Προστατεύουμε τους υπαλλήλους μας από κινδύνους στο χώρο εργασίας και υποστηρίζουμε μέτρα προώθησης της υγείας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Σχεδιάζουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να είναι περιβαλλοντικά συμβατά. Οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε, συμμορφωνόμαστε με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους υπεύθυνα.

Ελέγχουμε συστηματικά τη συμμόρφωση των προμηθευτών μας με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Kärcher μέσω ερευνών και ελέγχων στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Η επιβεβαίωση ότι οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Kärcher αποτελεί για εμάς βασική προϋπόθεση μιας επιτυχημένης συνεργασίας.

Λήψεις.