Επεκταση εγγυησης

epektasieggiisis2to3

Επέκταση εγγύησης στα μηχανήματα Home & Garden

Καταχωρήστε εδώ τα καταναλωτικά μηχανήματα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από δύο (2) χρόνια σε τρία (3). Η εγγύηση ενός καταναλωτικού προϊόντος που αγοράστηκε με τιμολόγιο η εγγύηση από ένα (1) χρόνο επεκτείνεται σε δύο (2).

epektasieggiisis1to2

Επέκταση εγγύησης στα μηχανήματα Professional

Καταχωρήστε εδώ το επαγγελματικό/βιομηχανικό μηχάνημα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από ένα (1) έτος σε δύο (2)

Επέκταση εγγύησης σε αντλίες

Επέκταση εγγύησης στις αντλίες

Καταχωρήστε εδώ την αντλία που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από δύο (2) χρόνια σε τρία (5).