Muzne krave i uzgoj stoke

Imati visoke higijenske standarde od vitalne je važnosti za uzgoj muznih krava te uzgoj stoke. Zahtjevi za čišćenje kreću se od iglua i koliba za tele, do robotiziranih muznih strojeva, muzare i mljekare - pa sve do cijelih prostorija.

icon_arrow

Preporučeni uređaji