Ploče pločnika po kojima se uhvatila mahovina

Kärcher savjeti.

korov

Ploče_po kojima se uhvatila mahovina

Ploče pločnika po kojima se uhvatila mahovina

Naši slučajevi iz prakse zorno prikazuju kako se ispravno radi s visokotlačnim čistačem i na što treba obratiti pozornost.

A sa specijalnim priborom uređaji postaju pravi multitalenti: čišćenje mokrim mlazom, čišćenje cijevi, čišćenje terase ili ispumpavanje jezerca - a Vi ćete zacijelo otkriti još i dodatne mogućnosti primjene za svoj Kärcher!

Prilikom rada imajte na umu to da je tlak udara najveći odmah iza mlaznice: To znači da se tvrdokorna onečišćenja čiste s male udaljenosti, a blaga onečišćenja ili osjetljive površine s veće udaljenosti.

  • Budući da mahovina nema samo debeo sloj na površini ploča, već se nalazi i u porama kamenih ploča, za uklanjanje mahovine se koristi glodalo za čišćenje.
  • Ono stvara rotirajući mlaz: sila čišćenja koncentriranog točkastog mlaza se kombinira s plošnim učinkom plošnog mlaza.
  • Pri tome visokotlačni mlaz držati gotovo okomito u odnosu na površinu ploče te polako na udaljenosti od ca. 20 do 30 cm ići od jednog do drugog ruba ploče po kojoj se uhvatila mahovina.
  • Pri tome zaštita od prskanja za glodalo za čišćenje (specijalni pribor) štiti od vode koja prska nazad.

Odgovarajući uređaji i pribor

Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja za glodalo za čišćenje. Korisnika pouzdano štiti od vode koja prska.