FoamStop citrus

Uz pomoć ovog tekućeg sredstva za odstranjivanje pjene s mirisom limuna, koji ne sadrži alergene, u trenu ćete se riješiti dosadne pjene.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 125
Jedinica pakiranja 6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Svojstva
  • Svjež, ugodan miris
  • Miris bez alergena
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Područja primjene
  • Odstranjivač pjene za usisavače s vodenim filtrom i parne usisavače