SensoTimer ST 6 eco!ogic

Inteligentno računalo za navodnjavanje SensoTimer ST6 eco!ogic prilagođava se količini vode koju biljke trebaju i navodnjava uz pomoć bežičnog senzora.

SensoTimer ST6 eco!ogic navodnjava prema potrebi i usmjerava vlagu. Senzor koji se nalazi u opsegu isporuke mjeri vlažnost tla i izmjerenu vrijednost bežičnim putem šalje SensoTimer-u. Željenu vrijednost vlage moguće je namjestiti u 5 stupnjeva. Ako odabrana vrijednost nije dostignuta, navodnjavanje automatski započinje u sljedećem zadanom trenutku. Demontažni element za rukovanje i 5 tipki omogućuju vrlo jednostavno programiranje. Moguće je namjestiti do dva termina navodnjavanja dnevno (maks. trajanje navodnjavanja: 90 min). Zahvaljujući funkciji eco!ogic navodnjavanje je moguće dodatno odgoditi za 1 do 7 dana. U svakom je trenutku moguće manualno navodnjavanje. Pritiskom na gumb programiranje navodnjavanja moguće je prekinuti na 24 sata. SensoTimer ST6 eco!ogic je kompatibilan sa svim poznatim klik-sustavima. U opsegu isporuke nalaze se i priključak za slavinu i predfiltar, a potrebna baterija od 9 V nije u opsegu isporuke.

Značajke i prednosti
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Zalijevanje biljaka upravljanjem vlagom
Zalijevanje biljaka upravljanjem vlagom
Učinkovito zalijevanje biljaka, koje štedi vodu, sukladno potrebama biljaka
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Individualno programiranje
Individualno programiranje
Zalijevanje sukladno potrebama biljaka.
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Automatsko uključenje i isključenje
Automatsko uključenje i isključenje
Ciljano zalijevanje.
Odvojivi zaslon
  • Komforno programiranje.
Tipka za 24-satno isključivanje zalijevanja
  • Prekid zalijevanja na 24 sata.
Moguće manualno zalijevanje
  • Kratkotrajno uzimanje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj G3/4 + G1
Maks. tlak (bar) 10
Težina (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) 96 x 137 x 153
-- Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Oprema

  • programibilni izlaz vode, 1
  • Senzor vlage, 1
  • Potrebne baterije
  • Baterije uključene u opseg isporuke, ne
  • Broj baterija, 2 x 9 V Block
 SensoTimer ST 6 eco!ogic
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Trava, gredica za cvijeće, gredica za povrće, živice
Pribor

Pitanja o SensoTimer ST6 eco!ogic

Opće informacije

SensoTimer ST6 eco!ogic ima samo jedan izlaz vode te time i samo jedan senzor dok ST6 Duo eco!ogic ima dva izlaza, odnosno senzora. Kod oba modela se pak koristi isti zaslon. Ukoliko se na početku ne izvrši učenje nijednog drugog senzora, tada se na zaslonu do daljnjega više ne prikazuje nijedan 2. senzor. To vrijedi tako dugo, dok se SensoTimer ne resetira.

Za SensoTimer postoje dva načina priključivanja:
a) Montaža jedinice s ventilom direktno na slavini za vodu.
b) Montaža jedinice s ventilom na zidu. U tu svrhu se može pomoću crijeva položiti dolazni vod od slavine za vodu do željenog položaja, npr. zida kuće. Ostavljeni otvori na stražnjoj strani jedinice s ventilom omogućavaju jednostavnu montažu. Na taj se način može npr. na slavini za vodu instalirati jedan višesmjerni razdjelnik te se dobiva jedan slobodni priključak za ručno navodnjavanje.

Da, SensoTimer je izuzetno prikladan za rad sustava podzemnog navodnjavanja s velikim protokom.

Tu spadaju na primjer:
a) četverokutna prskalica
b) kružna prskalica
c) crijevo za kapanje
d) Kärcher Rain System

Senzor

Optimalno mjesto za senzor je neposredno područje navodnjavanja.

Ako nema zapreka, komandna jedinica i senzor se mogu smjestiti do 100m udaljenosti jedno od drugog.

Ne. Svaki pojedini senzor je preko individualne adrese povezan s komandnom jedinicom i dodijeljen određenom izlazu za vodu. Kako bi se osigurao besprijekoran rad, prilikom stavljanja u pogon potreban je postupak učenja.

U roku od jednog sata nakon stavljanja u pogon senzor šalje svoje podatke mjerenja na komandnu jedinicu u minutnom taktu. Potom se prijenos vrši svakih 30 minuta.

Nakon što izvršite sva namještanja, funkciju možete sasvim jednostavno provjeriti tako što ćete malo vode kapnuti na bijelu kontaktnu površinu senzora. Nakon nekoliko sekunda kapi se pojavljuju na zaslonu komandne jedinice. Obično broj kapi poraste na punih 5 kapi budući da kontaktna površina u svom mjerenju reagira jako osjetljivo.

Funkcije

Za početak je dovoljna tvornička postavka. Postavke bi ipak trebalo provjeriti i po potrebi prilagoditi individualnim potrebama biljaka. Osobito aktivirajuća obujmica za navodnjavanje. Svaka postavka se može kasnije ponovno po želji promijeniti.

Senzor šalje vrijednost vlažnosti komandnoj jedinici svakih 30 minuta.

Zemlja, ovisno o vrsti, daje različit osjećaj vlažnosti. Na primjer, zemlja za cvijeće može vodu upiti kao spužva te relativno brzo daje osjećaj da je suha. SensoTimer tada ipak na zaslonu pokazuje još 5 kapi. Jer stvarna količina vlage u zemlji za cvijeće je veća od one koja se osjeća.

Svakih 30 minuta senzor šalje informacije. U najdužem bi slučaju navodnjavanje bilo aktivno 29 minuta prije nego bi senzor poslao signal te bi se navodnjavanje time prekinulo. Uz to bi se navodnjavanje zaustavilo odmah čim bi voda došla na kontaktnu površinu senzora. Voda se u tlu postupno širi ravnomjerno.

Navodnjavanje se pomoću eco!ogic funkcije može odgoditi za 1 – 7 dana. Na taj se način voda može dodatno štedjeti te stvaranje korijenja biljaka stimulirati.
Ako postavka stoji na [ -d ], funkcija je isključena te navodnjavanje započinje čim izmjerena vlaga u tlu padne ispod praga namještenog za aktiviranje.
Ako se funkcija aktivira, navodnjavanje se pomiče za namješteno vrijeme.

Primjer za odgodu od dva dana:
Pretpostavimo da bi u slučaju pada ispod vrijednosti vlažnosti namješteno navodnjavanje započelo u ponedjeljak u 8.00 sati. Ako do tada nije padala kiša i ako je namještena odgoda od 2 dana, tada navodnjavanje prema tome započinje tek u srijedu u 8.00 sati. Ako je pak u međuvremenu padala kiša i ako je tlo dovoljno vlažno, tada bi navodnjavanje u slučaju padanja ispod vrijednosti vlažnosti započelo tek ponovno u sljedećem vremenu koje je namješteno. Ovo se vrijeme zbog namještene odgode ponovno pomiče za 2 dana.

Da. U tu svrhu izvadite baterije iz senzora i komandne jedinice te ih nakon kratkog vremena ponovno umetnite. Za vrijeme starta komandne jedinice tipku [ok] pritisnuti i držati tako dugo, dok se na zaslonu ne pojave svi simboli i ne počne treptati vrijeme. Nakon namještanja vremena započinje odbrojavanje te se može izvršiti učenje senzora 1. Obratite pozornost na redoslijed instalacije prilikom umetanja baterije.

Otklanjanje pogreški

Ako se na zaslonu pojavi ,,ERR'', tada na ventilu postoji neki problem. Možda neko strano tijelo blokira ventil. Kako biste nanovo pokrenuli SensoTimer, ponovno morate umetnuti bateriju. Potom skinite priključak slavine ventila i potražite strana tijela. Pokušajte ventil otvoriti ručnim modusom navodnjavanja te strana tijela isprati.

Simbol bežične veze zatreperi kada komandna jedinica traži signal bežične veze senzora. Ne dobije li komandna jedinica tijekom jednog sata nikakav signal, tada zaslon prikazuje „Off“. Pritiskom na tipku [ok] signal se ponovno traži.

Simbol bežične veze zatreperi kada ...
a) je udaljenost između senzora i komandne jedinice prevelika ili kada su predmeti prekinuli bežični signal.
Prijedlog: Smanjite udaljenost između komandne jedinice i senzora.
b) komandna jedinica nanovo starta.
Signal se u roku od pola sata automatski pronađe.
Prijedlog: Ako bateriju senzora izvadite te potom ponovno umetnete, signal se u roku jedne 1 minute pronađe.
c)neki drugi signal ometa bežični signal te komandna jedinica ne pronalazi senzor.
Prijedlog: Kada drugi signal više ne ometa, tada se senzor automatski pronađe u roku od 30 minuta.

OFF“ na zaslonu ukazuje na dva moguća uzroka:
a) Baterija je prazna.
Kada je baterija prazna, zaslon prikazuje „OFF“. Uz to se na zaslonu pojavljuje simbol baterije. Baterija se mora zamijeniti.
b) Nedostaje signal senzora.
Kada komandna jedinica izgubi signal senzora, započinje traženje signala i simbol bežične veze zatreperi. Ne primi li komandna jedinica tijekom jednog sata nikakav signal, tada se na zaslonu pojavljuje „OFF“. U ovom slučaju simbol baterije pokazuje aktualno stanje baterije, a simbol bežične veze treperi. Novo pokretanje pritiskom na tipku [ok].

Provjerite ima li kontaktna površina senzora stvarno kontakt sa zemljom. Obratite pozornost na napomene u Uputama za rukovanje "Usađivanje senzora"

Čuvanje zimi

Ventil sa slavine za vodu odvrnite te ispraznite SensoTimer tako što ćete u manualnom modusu otvoriti ventile. Izvadite baterije iz komandne jedinice i senzora te sve dijelove odložite do sljedećeg proljeća u prostoriji koja je zaštićena od smrzavanja. Preporuka: na početku svake sezone navodnjavanja upotrijebiti nove baterije

Rezervni dijelovi

Da, postoji mogućnost da se SensoTimer zamijeni i da se potom novi senzor „nauči“. Senzori se mogu nabaviti i kao rezervni dijelovi
(broj dijela: 4.645-499.0).

Kontaktnu površinu u senzoru bi trebalo zamijeniti godišnje na početku nove sezone navodnjavanja kako bi se osiguralo korektno mjerenje. Kontaktna površina senzora se u trgovini može nabaviti pod brojem dijela 2.645-242.0.