Održivo. Od samog početka.

Od svojih začetaka kao obiteljske tvrtke orijentirane na vrijednost otprije više od 80 godina, tvrtka Kärcher razvila se u globalni brand, koji svojim klijentima nudi tri jaka obilježja: vrhunska izvedba, inovacija i kvaliteta. Na ovoj ćete stranici naći pregled našeg puta te izbor iz nagrada koje smo za to primili. Osim toga, predstavljamo Vam naš Kodeks ponašanja te udruge i inicijative, s kojima jako promičemo zajednička uvjerenja po pitanju održivosti.


Naša strategija

„Na tržištu uređaja za čišćenje tvrtka Kärcher u pogledu održivosti predstavlja mjerilo uspješnosti poslovanja s najvišom razinom percepcije kupaca i zadovoljstva kupaca.“
Tako u sažetom obliku glasi naš cilj za naše upravljanje održivošću. A da bismo ovu viziju mogli do 2020. godine provesti u djelo, grupacija Kärcher zadala si je strateške ciljeve glede održivosti. Temeljeno na rezultatima ankete među dioničarima, 2014. godine usvojen je program održivosti „Sustainability Excellence“ /Izvrsnost u održivosti/ za sljedeće godine. Ovaj program obuhvaća 14 opsežnih ciljeva za kompletnu grupaciju, koji se dijele na sljedećih šest područja djelovanja:

 

  • Odgovornost za okoliš
  • Odgovornost za proizvod

  • Odgovornost za lanac isporuke

  • Odgovornost za poduzeće

  • Društvena odgovornost

  • Odgovornost za zaposlenike

 

Naše nagrade i odlikovanja


Nagrada

Nagrada savezne zemlje Baden-Württemberg za tehniku zaštite okoliša (2011.)

Za uređaj K 4.00 EcoSilent, koji je najtiši visokotlačni čistač na svijetu, tvrtke Kärcher dobila je nagradu savezne zemlje Baden-Württemberg za tehniku zaštite okoliša u kategoriji „Smanjenje emisije, obrada i odvajanje“.

Nagrada

Savezna nagrada ecodesign za usisavač za suho čišćenje T 12/1 eco!efficiency (2012.)

Kao inovativni proizvod u području ekološki neškodljivog dizajna naš je usisavač za suho čišćenje T 12/1 eco!efficiency okrunjen saveznom nagradom ecodesign.

Nagrada

Dodjela plakete ARBEIT PLUS Evangeličke crkve u Njemačkoj (EKD) (2013.)

Tvrtka Kärcher dobila je plaketu ARBEIT PLUS za nadprosječna postignuća u području upravljanja ljudskim resursima.

Njemačka nagrada za korporativnu društvenu odgovornost (CSR)

Njemačka CSR nagrada (2014.)

Tvrtka Kärcher je za restauratorsko čišćenje spomen crkve cara Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche) u Berlinu, koja je pod zaštitom spomeničke baštine, dobila željeno odlikovanje u kategoriji „Kulturni angažman kao izraz društvene odgovornosti poduzeća“.

berufundfamilie.jpg

Certifikat "audit berufundfamilie" (2015.)

Od prosinca 2013. godine tvrtka Kärcher je nositelj Certifikata "audit berufundfamilie". Ovim se Certifikatom odlikuju poduzeća, koja se posebno zauzimaju za daljnji razvoj family friendly mjera na radnom mjestu.


Udruge i inicijative

ParisPledge_Badge.jpg

Potpisivanje pariškog sporazuma Paris Pledge for Action za zaštitu klime

Kao poduzeća koja posluju diljem svijeta, tvrtka Kärcher i više stotina drugih tvrtki potpisale su pariški sporazum Paris Pledge for Action. Njime se od politike u povodu UN-ova susreta na vrhu o klimi iz 2015. godine traži da poduzme konzekventne mjere protiv promjene klime i emisije stakleničkih plinova. Zahtijeva se ambiciozan, stabilan i pošten globalni sporazum o promjeni klime. Cilj je investirati u proizvode, usluge, tehnologije i infrastrukture s niskim emisijama i na taj način omogućiti održivi rast te podržati cilj da se globalno zatopljenje drži ispod rasta od 2° Celzijusa.

UN Global Compact

Član UN-ova svjetskog sporazuma Global Compact

Kao sudionik UN-ova svjetskog sporazuma Global Compact /koji se temelji na promicanju načela etičkog poslovanja/ mi smo se obvezali u naše poslovne procese i strategije usvojiti deset univerzalno priznatih načela iz područja ljudskih prava, radnih normi, zaštite okoliša i suzbijanja korupcije. To znači da se zauzimamo za ova načela, da ih podržavamo te da ih implementiramo u praksi. Svjetski sporazum Ujedinjenih Naroda Global Compact strateška je inicijativa za poduzeća. Uz njegovu pomoć, gospodarstvo kao važna pokretačka snaga globalizacije može pridonijeti tome da razvijanje tržišta i trgovačkih odnosa, tehnologija i financija na svim gospodarskim prostorima i društvima budu od koristi za sve.

Blue Competence

Partner inicijative o održivosti BlueCompetence Udruge njemačkih graditelja strojeva i postrojenja (VDMA)

Kada je riječ o pitanjima održivosti, inicijativa Blue Competence je kao cilj zadala sebi kompetencije u iznalaženju rješenja u području gradnje strojeva i postrojenja, aktivno promicanje i nuđenje održive tehnologije. Blue Competence definira transparentne, stabilne kriterije i standarde u području održivosti, koje mi kao partner ispunjavamo. Time ova Inicijativa olakšava orijentaciju te svim ljudima daje sigurnost u potrazi za održivim rješenjima i proizvodima ili za poduzećima koja posluju održivo.


Potpisivanje pariškog sporazuma Paris Pledge for Action za zaštitu klime

Kao poduzeća koja posluju diljem svijeta, tvrtka Kärcher i više stotina drugih tvrtki potpisale su pariški sporazum Paris Pledge for Action. Njime se od politike u povodu UN-ova susreta na vrhu o klimi iz 2015. godine traži da poduzme konzekventne mjere protiv promjene klime i emisije stakleničkih plinova. Zahtijeva se ambiciozan, stabilan i pošten globalni sporazum o promjeni klime. Cilj je investirati u proizvode, usluge, tehnologije i infrastrukture s niskim emisijama i na taj način omogućiti održivi rast te podržati cilj da se globalno zatopljenje drži ispod rasta od 2° Celzijusa.

ParisPledge_Badge.jpg

Član UN-ova svjetskog sporazuma Global Compact

Kao sudionik UN-ova svjetskog sporazuma Global Compact /koji se temelji na promicanju načela etičkog poslovanja/ mi smo se obvezali u naše poslovne procese i strategije usvojiti deset univerzalno priznatih načela iz područja ljudskih prava, radnih normi, zaštite okoliša i suzbijanja korupcije. To znači da se zauzimamo za ova načela, da ih podržavamo te da ih implementiramo u praksi. Svjetski sporazum Ujedinjenih Naroda Global Compact strateška je inicijativa za poduzeća. Uz njegovu pomoć, gospodarstvo kao važna pokretačka snaga globalizacije može pridonijeti tome da razvijanje tržišta i trgovačkih odnosa, tehnologija i financija na svim gospodarskim prostorima i društvima bude od koristi za sve.

UN Global Compact

Partner inicijative o održivosti BlueCompetence Udruge njemačkih graditelja strojeva i postrojenja (VDMA)

Kada je riječ o pitanjima održivosti, inicijativa Blue Competence je kao cilj zadala sebi kompetencije u iznalaženju rješenja u području gradnje strojeva i postrojenja, aktivno promicanje i nuđenje održive tehnologije. Blue Competence definira transparentne, stabilne kriterije i standarde u području održivosti, koje mi kao partner ispunjavamo. Time ova Inicijativa olakšava orijentaciju te svim ljudima daje sigurnost u potrazi za održivim rješenjima i proizvodima ili za poduzećima koja posluju održivo.

Blue Competence

Naš Kodeks ponašanja

Ljudska prava i poštivanje zakona

Poštujemo ljudska prava te u svim zemljama dotično važeće zakone, vrijednosti, norme i društvene poretke.

Diskriminacija

Ni u kojem slučaju ne toleriramo diskriminaciju na temelju spola, starosti, rase, nacionalnosti, invalidnosti, socijalnog podrijetla i seksualne orijentacije. Mi se zauzimamo za jednake šanse.

Rad djece

Osuđujemo rad djece i poštujemo zakonsku regulativu glede minimalne starosne dobi za zaposlenike.

Prisilni rad i kažnjavanje

Osuđujemo prisilni rad i tjelesno kažnjavanje, prijetnje zaposlenicima i napastovanje zaposlenika.

Korupcija

Odlučno odbijamo svaki oblik korupcije.

Sloboda udruživanja

Priznajemo pravo našim zaposlenicama i zaposlenicima na slobodu udruživanja. S tijelima koja zastupaju zaposlenike surađujemo s povjerenjem.

Poštena naknada za rad i radno vrijeme

Plaće i socijalne naknade udovoljavaju barem zakonskim standardima na licu mjesta.

Zaštita na radu i zdravstvena zaštita

Štitimo naše zaposlenice i zaposlenike od opasnosti na radnom mjestu i podržavamo mjere koje promiču zdravlje.

Zaštita okoliša

Naše proizvode, usluge i procese oblikujemo tako da budu ekološki kompatibilni. Svugdje gdje poslujemo vodimo računa o ekološkim zahtjevima, a prema prirodnim se resursima odnosimo odgovorno.