Dezinfekcija tvrdih površina

Za kemijsku dezinfekciju kontaminiranih površina dostupne su strategije za smanjenje prijenosa i infekcija. Kärcher nudi proizvode za dezinfekcijsku tvrdih površina kao što su sredstva za dezinfekciju RM 732 i RM 735 koji imaju protuvirusno djelovanje protiv sveprisutnih virusa. Novi koronavirus također spada u ovu kategoriju.

Desinfektion

Pravilo br. 1: nema dezinfekcije bez prethodnog čišćenja

Za djelotvornu dezinfekciju, posebno jako zaprljanih površina, prvo se preporuča temeljito čišćenje prikladnim deterdžentom

Pobrinite se da biocide uvijek koristite na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i podatke o proizvodu.

1. Postupak dezinfekcije dezinficijensom (na primjer RM 735)

Desinfektion Tische

Za ručno čišćenje bočicom u spreju i krpom:

 • Prethodno temeljito očistite predmet.

 • Dozvolite površini da se osuši.

 • Pomiješajte proizvod s vodom iz slavine u preporučenoj dozi. Važno je pratiti upute na etiketi proizvoda.

 • Predmet potpuno namočite proizvodom.

 • Pratite vrijeme reakcije prema etiketi proizvoda.

 • Isperite čistom vodom / Za upotrebu u obradi hrane, isperite vodom za piće.

Upotreba visokotlačnog čistača:

 • Prvo očistite predmet odgovarajućim sredstvom za čišćenje i isperite ga čistom vodom.
 • Dozvolite da se osuši.
 • Prilagodite doziranje na uređaju, proizvod koristite samo s hladnom vodom.
 • Predmet potpuno namočite proizvodom.
 • Pratite vrijeme reakcije u skladu s etiketom proizvoda.
 • Isperite vodom iz slavine bez ostataka.

Korištenje jedinice za prskanje:

 • Pomiješajte proizvod s vodom iz slavine u odgovarajućoj dozi.
 • Čist i suh predmet u potpunosti namočite proizvodom.
 • Pratite vrijeme izloženosti u skladu s etiketom proizvoda.
 • Isperite vodom iz slavine bez ostataka.

Za manja zaprljanja, čišćenje i dezinfekcija mogu se odvijati u istom koraku.

Desinfektion mit Hochdruckreiniger

2. Postupak dezinfekcije dezinfekcijskim sredstvom (na primjer RM 732)

Desinfektionsreiniger RM 732

Za ručno čišćenje bočicom u spreju i krpom:

 • Pomiješajte proizvod s vodom iz slavine u odgovarajućoj dozi.
 • Predmet u potpunosti smočite proizvodom.
 • Predmet očistite prikladnim, čistim tekstilom.
 • Pratite vrijeme izloženosti u skladu s etiketom proizvoda. Ne dopustite da se osuši tijekom vremena nanošenja.
 • Dozvolite površini da se osuši nakon nanošenja.

 

koristite visokotlačni čistač:

 • Podesite doziranje na uređaju, koristite samo hladnu vodu.
 • Predmet u potpunosti smočite proizvodom.
 • Ostavite da se natapa.
 • Pratite vrijeme izloženosti u skladu s etiketom proizvoda. Ne dopustite da se osuši tijekom vremena nanošenja.
 • Očistite visokim pritiskom i vodom iz slavine bez ostataka.

 

Koristite uređaj za prskanje:

 • Pomiješajte proizvod s vodom iz slavine u odgovarajućoj dozi.
 • Čisti i suhi predmet u potpunosti smočite proizvodom.
 • Pratite vrijeme izloženosti u skladu s etiketom proizvoda, ne dopustite da se osuši.
 • Očistite vodom iz slavine bez ostataka.