Daljinski upravljač I-O, vruće-hladno, RM 1-2

Daljinski upravljač s prekidačima, kućište i pričvrsni materijal za montažu na zid. Funkcije: Uklj./isklj. uređaja, vruća/hladna voda kao i stupanj 1 / stupanj 2 sredstva za čišćenje.

Daljinski upravljač s prekidačima, kućište i pričvrsni materijal za montažu na zid. Funkcije: Uklj./isklj. uređaja, vruća/hladna voda kao i stupanj 1 / stupanj 2 sredstva za čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6