Filtarska tkanina s mikrobima, 1-slojna

Filtarska tkanina služi za filtriranje čestica nečistoće veličine do 50 µm. U filtarskoj tkanini nalaze se mikrobi koji kod prvog punjenja uređaja dospijevaju u spremnik uređaja i aktiviraju se. Filtarsku tkaninu je potrebno zamijeniti svakih 4-8 tjedana, ovisno o stupnju onečišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Kompatibilni uređaji