Injektor sredstva za čišćenje za visoki i niski tlak (bez mlaznica)

Injektor sredstva za čišćenje za neovisno doziranje visokim i niskim tlakom. Maksimalno doziranje oko 15%.

Injektor sredstva za čišćenje za neovisno doziranje visokim i niskim tlakom. Maksimalno doziranje oko 15%.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu 1,45
Pribor