Inspekcijski element 200

Inspekcijski element 200

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 2,2