Mlaznica s plosnatim mlazom, 15075

Mlaznica s plosnatim mlazom 15° 15075 za visokotlačni čistač HD 18/50. Smanjuje tlak vode s 500 na 350 bara istovremeno održavajući protok od 1800 l/h.