Mlaznica s plosnatim mlazom, 15095

Mlaznica s plosnatim mlazom 15° 15095 za visokotlačni čistač HD 18/50. Smanjuje tlak vode s 500 na 250 bara istovremeno održavajući protok od 1800 l/h.