Modul opskrbne crpke

Ako je lokalni tlak u vodovodu prenizak, uređaj je moguće opremiti povećanjem tlaka vode. Crpka osigurava da uređaj dobiva potrebni tlak protoka od 4-6 bar.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 88,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 102,5
Dimenzije (d × š × v) 1200 x 800 x 1590
Kompatibilni uređaji