Nadogradni set, doziranje sredstva za čišćenje Dose

Omogućuje jednostavno doziranje izravno iz kanistra.

Prikladno za dva kanistra od 10 l. S prikazom na zaslonu uređaja: Sredstvo za čišćenje prazno. Mogućnost namještanja između 0,5 i 3%. Sadržaj: - posuda za dva kanistra 10 l - usisni nastavak sa senzorom, ako je kanistar prazan - spojnice za crijevo i kabel prema uređaju - prekidač za komandnu ploču - dijelovi za montažu Ne u kombinaciji s nadogradnim setom Recycling 2.640-884.0.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina po uređaju 1
Količina 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,5