Rotacijsko svjetlo

Povećava sigurnost u radu. Za postavljanje na kabinu za zaštitu od vremenskih prilika odn. zaštitni krov

Specifikacije

Tehnički podaci

Tvornička ugradnja 2.641-110.7