Sučelje za samoposlužni rad s prekidačem s ključem

Preduvjet za spajanje čitača kartice za pranje na praonicu je "Interface". Preko isporučenog prekidača s ključem biraju se različita pogonska stanja. Položaj 0: Praonica isklj. (završetak rada) Položaj 1: nije moguće manualno pokretanje programa Na komandnoj ploči su moguće samo manualne intervencije i manualne funkcije. Programe pranja moguće je pokrenuti samo putem čitača kartice za pranje Položaj 2: Pokretanje programa moguće preko komandne ploče i čitača kartice U ovom položaju je dopušteno pokretanje programa i preko čitača kartice i preko komandne ploče. Osim toga, na raspolaganju su sve manualne funkcije na komandnoj ploči.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) 245 x 205 x 200
Kompatibilni uređaji